Administradors de la Festa 2019

Administradors de la Festa de l’any 2020

Administrador primer (Abat):  Sra. Gemma Garcia i Clotet
Administrador segon (Prior):  Sra. Nerea Quesada Lozano
Administrador tercer (Batlle):  Sr. Jordi Banqué i Pablo

Esglesia