Socis

Tipologia de socis

L’Associació de Sant Sebastià acull dos tipus de socis: els Protectors, i els susceptibles d’ésser Administradors de la Festa.
Els socis Protectors es limiten a col·laborar econòmicament amb la Festa, mitjançant la quota anual, tot i que no estan exempts d’entrar al sorteig amb què s’obtenen membres de Junta, en cas que no hi hagi voluntaris. Puntualment, si en tenen voluntat, també poden presentar-se  per a ésser Administradors. 
Els socis susceptibles d’ésser Administradors han de pagar una quota lleugerament més petita que els socis Protectors, i entren en el sorteig del qual sorgeixen els Administradors de la Festa. Dins d’aquest grup hi ha una llista de socis solters i una altra de casats. D’entre els solters s’escull l’Administrador segon (Prior), i d’entre els casats, l’Administrador primer (Abat) i el tercer (Batlle).