Origen

L’origen de l’Associació de Sant Sebastià

El final del segle XIX fou un temps un xic complicat per diverses circumstàncies, entre elles les carlinades i la crisi agrària, per causa de les quals l’any 1888 un dels Administradors de la festa, per problemes econòmics, es negà a complir amb el seu càrrec. No trobant-se l’administració del Sant completada, la continuïtat de la celebració de la festa trontollà, de manera que calgué cercar una solució d’extrema urgència.
L’Ajuntament de l’època, la Comunitat de Preveres de la Parròquia de Sant Pere i monistrolencs que anteriorment havien estat Administradors de la festa de Sant Sebastià foren convocats a la Casa de la Vila per debatre quina solució podien aportar a aquest problema. Hi decidiren crear una associació per al manteniment i organització de la Festa. Aquest fou un moment important per a la història del Vot de Poble, ja que, tot i que els Administradors conservarien el seu paper simbòlic, de iure el poder real, tant de l’administració econòmica de la festa com de l’organització, recauria en una junta directiva. A partir d’aleshores tampoc es sufragaria la despesa mitjançant els típics impostos als vidus, sinó amb unes quotes als associats. Els Administradors, per tant, esdevindrien tan sols una reminiscència del que havien estat en un passat, i serien escollits d’entre els socis de l’associació, rellevant-se cada any com era costum.
assemblea-de-sant-sebastia