LA VEU DE LA TRADICIÓ

La junta de l’Associació convoca els seus associats a l’assemblea que se celebrarà el proper dissabte 10 de novembre a les 5 de la tarda a la sala de plens de l’ajuntament. S’hi convida, així mateix, tots els monistrolencs.

Com ja és habitual al mes de novembre, la nostra Associació celebra l’assemblea general ordinària en què  es tracten diferents aspectes relatius a la Festa de Sant Sebastià. En aquesta ocasió, la junta espera que el quòrum de socis s’incrementi, atès que ha estat molt i molt baix en les darreres convocatòries, especialment en la de l’assemblea del novembre de l’any passat. La manca d’involucració dels socis en l’organització de la Festa i de compromís en les seves necessitats és una problemàtica que l’entitat arrossega de fa anys i per a la qual no s’ha trobat solució. Malgrat sigui així, amb l’esperança d’aquesta millora en la participació, l’ordre del dia de la vinent assemblea serà el següent:

  1. Lectura i, si escau, aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària de data 26 de novembre de 2017.
  2. Lectura i, si escau, aprovació de l’estat de comptes de l’Associació.
  3. Lectura i, si escau, aprovació del pressupost de la Festa de Sant Sebastià 2019.
  4. Notificació de l’estat en què es troba l’altar-retaule que s’ha regalat a Sant Sebastià, i proposta de reforma i de mode de sufragar-la.
  5. Revisió i debat sobre el contingut que ha de tenir el Llibre del Credencer.
  6. Assumptes sobrevinguts. Precs i preguntes.

Fins el proper dissabte 10 de novembre!

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblea de l’Associació de Sant Sebastià decideix suspendre el tractament d’un dels punts de l’ordre del dia per manca de quorum

 
A l’Assemblea general ordinària que es celebrà el passat dissabte 11 de novembre de 2017 només hi concorregueren 4 socis, sense comptar els membres de la Junta Directiva, entre els quals també hi ha hagué dues absències. L’assistència a les assemblees, especialment a aquelles que se celebren al mes de novembre, ja ha estat baixa en els darrers anys, però fins llavors no s’havia donada una xifra tan reduïda. Els Estatuts de l’Associació, a l’article 16, disposen que en segona convocatòria l’Assemblea es celebrarà amb independència del quorum que aquesta presenti, i així es féu. Malgrat això, un cop iniciada l’Assemblea, aquesta, fent exercici de la seva sobirania, acordà suspendre el tractament d’un dels punts de l’ordre del dia que podrien suscitar més debat, i és el 4t, en el qual s’havia de decidir la incorporació o no de la Festa de les Santes Relíquies a la responsabilitat de l’Associació. Així, doncs, aquest punt de l’ordre del dia es traslladarà a l’Assemblea del proper 26 de desembre de 2017; la resta es tractaren, atès que els associats allí reunits consideraren que no eren susceptibles de controvèrsia.
A l’apartat de precs i preguntes, de cara a la propera Assemblea, es proposà plantejar als associats la modifiació o bé ratificació de l’esmentat article 16 dels Estatuts, atès que un dels quatre socis assistents, abans que s’iniciés la reunió tal com disposa el reglament de l’entitat, abandonà la sala per considerar immoral la celebració d’una Assemblea amb un quorum tan baix i un gest de cinisme i abús per part de la Junta Directiva. La manifestació d’aquella tarda a Barcelona en defensa de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i també dels membres del govern de la Generalitat empresonats, podria haver estat una de les causes de la baixa assistència a l’Assemble. No obstant això, cal tenir en compte la manca d’implicació habitual dels associats en l’organització i debat a l’entorn de la Festa, fet que es manifesta en la baixa participació a les assembles. Donem seguidament algunes dades al respecte:
 
Sempre sense comptar els membres de la Junta Directiva:
Assemblea del 17 de novembre de 2012: 9 socis assistents
Assemblea del 26 de deseembre de 2012: 18 socis assistents
 
Assemblea del 16 de novembre de 2013: 10 socis
Assemblea del 26 de desembre de 2013: 19 socis
 
Assemblea del 8 de novembre de 2014: 8 socis
Assemblea del 26 de desembre de 2014: 11 socis
 
Assemblea del 14 de novembre de 2015: 9 socis
Assemblea del 26 de desembre de 2015: 13 socis
 
Assemblea del 5 de novembre de 2016: 14 (comptant vots delegats de socis no presents).
Assemblea del 26 de desembre de 2016: 10 (comptant vots delegats de socis no presents).
 
Assemblea d’avui, 11 de novembre de 2017: 4 socis
 
S’espera que el cas del passat dissabte 11 de novembre sigui excepcional i que aquesta manca de quorum no esdevingui una tònica. Si fos així, això posaria en qüestió de cara al futur el sentit de les assemblees generals de l’Entitat.

 

El Bisbe de Vic oficiarà la solemne Eucaristia del dia de Sant Sebastià i hi predicarà les glòries del nostre sant patró

Des d’antic, els Administradors de Sant Sebastià han tingut per costum procurar que la Festa no manqués d’un bon predicador forà, que lloés les glòries del Sant en el panegíric que es realitza durant el sermó de l’Ofici Solemne. L’any passat ens honorà amb la seva visita el cap de la nostra diòcesi, l’Excm. i Rvdm, Dr. Agustí Cortés i Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Enguany és un plaer anunciar que podem comptar amb la presència de l’Excm. i Rvdm. Dr. Romà Casanova i Casanova, Bisbe de Vic. El pastor de la Seu viguetana oficiarà també la cerimònia.

Monsenyor Romà Casanova nasqué el dia 29 d’agost  de 1956 a Deltebre, Bisbat de Tortosa, i cursà els estudis de teologia al Seminari d’aquella diòcesi. Fou ordenat sacerdot el dia 17 de maig de 1981. Completà la seva formació eclesiàstica llicenciant-se com a teòleg a la Facultat de Teologia de Catalunya. El dia 13 de juny de 2003 el Sant Pare Joan Pau II el nomenà Bisbe de Vic, i el 14 de setembre de 2003 prengué possessió canònica de la Seu viguetana. Ha estat designat delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense per a les relacions amb els religiosos. És membre de la Comissió Episcopal de Litúrgia i de la Comissió Episcopal de Relacions Interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola.

Des dels seus inicis, Monistrol formà part del Bisbat de Vic fins l’any 1874 en què passà a formar part de la diòcesi de Barcelona i, després, de la de Sant Feliu de Llobregat, on resta actualment. La visita del Bisbe de Vic vol remarcar els lligams històrics i afectius que encara manté la nostra vila amb el Bisbat que la veié néixer i d’aquesta manera, convidant el pastor de la seva diòcesi, volem expressar el nostre afecte al Bisbat germà de Vic, bo i mostrant-li l’especial devoció que tenim envers Sant Sebastià màrtir.

bisbe-de-vic

 

                El refloriment de la festa de les Santes Relíquies 

Ja ho és cada any de solemne i rica,  però és que aquest 2017 la Festa Major d’hivern se’ns presenta amb una nova embranzida, amb una sorpresa entranyable entre mans: la recuperació dels actes de la diada de les Santes Relíquies, que de temps immemorials, bessona de la de Sant Sebastià, se celebrava el dia 21 de gener.  Els administradors o pabordes de les Santes Relíquies desaparegueren a finals del segle XIX, just en la mateixa època en què, a causa de la crisi agrària, els administradors de Sant Sebastià es veieren incapaços de sufragar les despeses de la festa del dia 20 i fou necessària la constitució de l’Associació. Tanmateix la festivitat del dia 21 de gener es mantingué, encara que sense administradors, fins abans de la guerra civil (1936-1939).  Encara la generació nascuda a la dècada de 1920 recorda com el dia 21 de gener també era festa a la vila; es celebrava Ofici Solemne com el dia anterior i es feien balls, concerts i tota mena d’activitats recreatives.

Així, doncs, l’entusiasme d’un petit grup de monistrolencs envers la nostra Festa Major d’hivern ha volgut fer renéixer aquest 2017 els actes del dia 21 de gener, en honor a les Santes Relíquies de la parròquia.  Els administradors eren quatre (com el cas dels pabordes de la Llum de Manresa, anomenats quatrers precisament per aquesta raó). Com a recordatori, els darrers administradors de les Santes Relíquies foren els de l’any 1880, i són els següents:

                                    (1880)

Administrador 1r:  Josep Carreras i Janer

Administrador 2n: Ramon Carné i Servitges

Administrador 3r: Mateu Viladoms i Subirana

Administrador 4t: Pere Isart i Pujol

 

Enguany (2017) els succeiran els molt devots monistrolencs següents:

Administrador 1r:  Jordi Banqué i Pablo

Administrador 2n:  Roser Gumà i Viu

Administrador 3r:  Sílvia Subirana de la Cruz

Administrador 4t:  Noemí Iglesias i Gordi

 

La diada de les Santes Relíquies presentarà un cerimonial molt semblant al del dia 20. Al matí hi haurà una cercavila amb una cobla de ministrers per anar a cercar els Administradors de les Santes Relíquies per anar a Ofici. Pel camí es recollirà una nova bandera, amb què l’administrador primer vol obsequiar la Festa. A hora baixa es repetirà la cercavila, però en aquella ocasió per a acudir a Vespres, en les quals es veneraran les Santes Relíquies i se n’entonaran els Goigs, confeccionats ex novo, ja que no conservem els originals, però rescatant, per a entonar-los, una vella melodia santsebastianenca que hem trobat a l’arxiu de l’Associació.  Després d’això, a la plaça de les voltes hi haurà “ballades amb tota decència”, que seran inaugurades pels administradors, els quals faran una dansa de traspàs de càrrecs. Tot seguit hi haurà elecció dels administradors per a la Festa de les Santes Relíquies de l’any 18, i un ball folk obert a tothom endolcit amb una xocolatada popular.

Esperem que el refloriment d’aquesta antiga tradició sigui ben rebut pels monistrolencs, i que es pugui mantenir almenys un any més (tenint en compte que el 21 de gener de 2018 caurà en diumenge). La idea fóra mantenir la festa de les Santes Relíquies cada cinc anys, coincidint amb dissabtes o diumenges.  img_5636-1