Història

Història del Vot de Poble a Sant Sebastià

Al llarg de la Baixa Edat Mitjana, Catalunya sofrí en diverses ocasions el flagell de la pesta negra, una epidèmia que afectà tot el Vell Continent i de la qual la vila de Monistrol de Montserrat no es pogué deslliurar. Més d’una vegada el nostre municipi es veié amenaçat per aquesta malaltia, però fou l’epidèmia del segle XVI la més recordada, tant pels seus desastrosos efectes sobre la població, com pel seu miraculós guariment, dut a terme, segons la tradició, per mercè de la intercessió de Sant Sebastià.
Segons consta a la documentació de l’arxiu municipal, en aquella ocasió, per tal de prevenir el contagi de la pesta entre els monistrolencs, els jurats i consellers de la vila decidiren contractar metges i aturar les relacions comercials amb altres municipis, no obstant això, finalment edevingué impossible evitar la penetració de la infecció dins els murs de la localitat, de manera que les morts cada cop foren més nombroses fins al punt que la situació s’escapà de tot control. Poc a poc els diners de les arques municipals minvaren i, per tal de poder fer front a les despeses del tractament mèdic, es veieren obligats fins i tot a empenyorar la plata de la sagristia de la parròquia de Sant Pere. En aquell desolat context, doncs, trobant-se els fills de Monistrol mancats de solucions terrenals per a combatre la malaltia, s’aprovà un Vot de poble a Sant Sebastià, conegut arreu com a intercessor contra la pesta. En aquell Vot, els vilatans prometeren al Sant una Missa i una processó pels carrers de la vila, la crema anual d’un ciri votiu, així com declarar-lo llur patró protector. Amb aquesta voluntat s’hi encomanaren, i així fou com, segons la tradició, es deslliurà Monistrol de la pesta.
Aquest és l’origen de la Festa Major d’Hivern que des del segle XVI es celebra gairebé sense interrupció, amb l’única excepció dels períodes de guerra, i que fins a dia d’avui hem mantingut en plena vigència, complint així la perpetuïtat de la promesa dels nostres avantpassats. Recentment, Monistrol ha enriquit la celebració amb la Festa dels Romeus, una recreació col·lectiva, de caire lúdic, però alhora didàctic, de l’època i dels fets mítics fundacionals del Vot de Poble.
El valor antropològic de la Festa de Sant Sebastià fou reconegut per la Generalitat de Catalunya l’any 2010 quan declarà l’antiquíssim Ball del “Bo-Bo!  Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional

La Vila de Monistrol (Laborde)