Descripció de la Festa

Descripció dels actes tradicionals de la Festa

 

El dia 19 de gener, a partir de les vuit del vespre, a l’església parroquial es fa l’ofici de Completes, un símil a les vespres de les comunitats religioses, en què per primera vegada a la Festa es canten els Goigs del Sant. A aquest acte hi han d’assistir els Administradors i les seves respectives parelles, llevat de l’Administrador fadrí que és acompanyat per un dels progenitors. També hi assisteixen les autoritats locals.
L’endemà, 20 de gener, Sant Sebastià, la festa segueix des de temps molt reculats un programa concret i estricte: Pels volts de les 10 del matí, s’inicia la Cercavila amb orquestra i membres de la Junta per anar a buscar, a llurs respectives cases, les parelles d’Administradors. Un cop reunides totes tres, es sumen a la comitiva les Autoritats locals, que ja l’esperen a la porta de l’Ajuntament, i seguidament s’arreplega el Pendó de Sant Sebastià, que actualment es troba a la rectoria parroquial.

ball-bo-bo-1

Pels voltants de les onze del matí comença l’Ofici Solemne i concelebrat. S’hi venera la relíquia de Sant Sebastià, documentada ja l’any 1606, i es tornen a cantar els Goigs. Un cop acabat l’ofici religiós, i en cercavila pels carrers de Sant Pere i de Sant Joan, Administradors, Junta i Autoritats fan cap a la plaça del Bo-Bo on el Credencer convida els monistrolencs als actes de la tarda. S’ofereix un vermut popular i hi ha ballada de sardanes.

Eixida de la Processó

A hora baixa, a l’entorn de les cinc de la tarda, es torna a fer la Cercavila per a recollir els Administradors i les Autoritats i es Va cap a l’església parroquial des d’on sortirà la Solemne Processó amb la imatge del Sant i el Pendó de Sant Sebastià. La processó passa pels carrers del nucli antic de la vila i tots els participants porten ciris encesos. Un cop acabada aquesta, a l’interior del temple, aquells que no han pogut fer-ho al matí poden aleshores venerar la relíquia. Tot seguit es canten per darrera vegada els Goigs.

Sant Sebastià sencer

Després de la Processó, mentre els Socis i Autoritats i les dues parelles casades d’Administradors fan cap al local de l’Agrupació, seu social de l’entitat Art i Esplai, per a fer el Refresc (un pastís fet expressament per a la diada i una copa de cava), el ballador/a fadrí va a buscar la seva parella per a la dansa, la identitat de la qual fins aquell moment ha estat inconeguda. La seva entrada al Refresc és tot un esdeveniment, perquè es desfà la incògnita, i, si és dona, se sap finalment com anirà vestida (tot i que per tradició, el seu vestit sempre és de color negre, seguint el costum segons el qual les núvies dels temps de l’antigor es casaven d’aquest color). A les vuit del vespre, i en una plaça del Bo-Bo plena a vessar, comença el ball, que durarà aproximadament una hora. Entre la segona i tercera part, el Credencer de Sant Sebastià llegeix els noms dels socis que acompliran EL Vot de Poble l’any següent i els sotmet a l’aprovació popular. Després de cada nom, el Credencer demana si el soci en qüestió és “bo” per a desenvolupar el càrrec, i el públic acostuma a respondre: “bo!” D’aquest joc de pregunta i resposta ha nascut el nom del ball i de la plaça on es balla, que en els seus orígens havia estat la plaça pública de la Vila. Un cop acabat el ball, s’acaba la festa.

2-Bo-Bo-2010