Administradors

Els Administradors i Pabordesses de la Festa de Sant Sebastià

Concepte d’Administrador i Pabordessa

Els termes d’Administrador i Pabordessa són equivalents. Són anomenats Administradors, els homes, i Pabordesses, les dones, que acompleixen el Vot de Poble. Aquest Vot de Poble a Sant Sebastià l’acompleixen tres parelles:

  1. Parella Abat

En pot ser titular un home o una dona casats. Amb independència de qui en sigui el titular, l’home component d’aquesta parella és denominat Administrador i la dona Pabordessa.

  1. Parella Prior

En pot ser titular un home o una dona fadrins. Amb independència de qui en sigui el titular, l’home component d’aquesta parella és denominat Administrador i la dona Pabordessa. En el moment del Ball de Bo-Bo, però, seguint la tradició, ella pot esser denominada Poncellina, i ell, fadrí.

  1. Parella Abat

En pot ser titular un home o una dona casats. Amb independència de qui en sigui el titular, l’home component d’aquesta parella és denominat Administrador i la dona Pabordessa.